Fredning af mågerne – Hvorfor? – 3/4 Danmarks Jægerforbund formand interview

Tredje interview med formanden hvor vi her snakker om totalfredningen af sølvmåger, svartbag og sildemåger. Hvorfor er det lige at de skal fredes?

Vi spørger bl.a. om…

  • Formanden er selv ivrig strandjæger, svigter han ikke sine rødder?
  • En del af forliget er bl.a. af edderfuglehunnen fredes. Vi spørger om det ikke er paradoksalt at frede edderfuglen med den ene hånd og deres fjender med den anden?
  • DOF arbejder med et projekt om at tiltrække vandrefalke i de større byer for at de skal være med til at bekæmpe mågerne. Er det ikke paradoksalt at frede mågerne når DOF erkender der er et problem?
  • Hvad måtte de øvrige medlemmer af Vildtforvaltningsrådet acceptere, før Danmarks Jægerforbund kunne acceptere fredningen af mågerne?
  • Det har været fremme at jægerne ikke spiser mågerne, hvad er din holdning hertil?
  • Mågerne kan reguleres som en del af forliget, hvordan kan strandjægerne i fremtiden hjælpe til med at regulere måger, når det kun er jordejeren der kan ansøge om regulering?
  • Hvornår kommer der jagttid på mågerne igen?
  • Var det på tale at røre ved fasanjagten? Og var fredning af mågerne betalingen?

De andre interview i denne serie:

GD Star Rating
loading...
Fredning af mågerne – Hvorfor? - 3/4 Danmarks Jægerforbund formand interview, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Category: Interview

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>