Vildtpleje og naturpleje i januar

vildtpleje i januarDanske jægere værner om naturen og vildtet – Jægernesmagasin.dk har nu opstartet en føljeton omkring Vildtpleje og naturpleje og vil hver eneste måned udgive en ny årstids relevant vildtpleje film.

Den første i rækken er Vildtpleje i januar hvor vi er med ude og snakke med vildtplejerådgiver, John Ho Petersen. Han giver indsigt i hvad der skal være fokus på i januar måned når man beskæftiger sig med vildtpleje, skæring, fodring, regulering, mv.

Som vi alle mærker for tiden, er det rigtig koldt og der er sne / is omkring os – det har en betydning for vildtet, men med det rigtige forarbejde kan de sagtens klare sig igennem den kolde tid. Vi får også defineret begreberne vildtpleje, terrænpleje, direkte og indirekte terrænpleje samt bestandpleje.

Filmen kan også findes på JægernesMagasin under Vildtpleje i Januar.

GD Star Rating
loading...
Vildtpleje og naturpleje i januar, 9.8 out of 10 based on 12 ratings

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>